Ruamjairak
Ruamjairak
Ruamjairak
Ruamjairak

Vision & Mission

Vision

เป็นโรงพยาบาลชั้นนำที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

Mission

โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่ให้บริการ
ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพระดับสากล โดยทีมงานสหสาขาวิชาชีพ 
พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และบริการที่อบอุ่นเป็นกันเอง 
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ และความประทับใจของผู้รับบริการ
Ruamjairak

@สุขุมวิท 62

ทำเลศักยภาพแห่งใหม่ของถนนย่านสุขุมวิท และพื้นที่ใกล้เคียง บนพื้นที่ 4 ไร่ครึ่ง สะดวกสำหรับการเดินทาง เพราะอยู่ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วน สุขุมวิท 62 และ BTS สถานีบางจาก
Ruamjairak

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

โรงพยาบาลได้มุ่งเน้นการรักษาพยาบาล ที่มีประสิทธิภาพ มีเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้การรักษาอย่างครบวงจรในย่านสุขุมวิทและพื้นที่ใกล้เคียง
Ruamjairak

สิ่งอำนวยความสะดวก

โรงพยาบาลจะมีอาคารสูง 12 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น รองรับผู้ป่วยจำนวน 132 เตียง อาคารจอดรถ เป็นตึก 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น สามารถรองรับรถได้มากกว่า 200 คัน
Ruamjairak

แจ้งเตือน!!

“โปรดระวัง!!! มิจฉาชีพแอบอ้างชื่อโครงการฯ  

โครงการฯยังไม่ได้มีการประกาศให้เช่าพื้นที่”

โรงพยาบาลรวมใจรักษ์พร้อมที่จะเปิดให้บริการ เมษายน 2565 

ดังนั้น โครงการฯยังไม่มีการจัดให้เช่าพื้นที่